Kundreferenser HC3

Kundreferenser HC3: Karl Strauss Brewing Company

Karl Strauss Brewing Company är ett ölbryggeri med huvudkontor i San Diego med distribution över hela Californien. Försäljningen har placerat företaget i Top 50 bland öltillverkarna i USA, med en försäljningsökning på 32% under det senaste året i Californien. Karl Strauss verksamhet inkluderar även sju ölrestauranger. För att kunna hålla jämna steg med företagets snabba utveckling har företagets IT-avdelning letat efter möjligheten att virtualisera och konsolidera sin befintliga fysiska infrastruktur. Lösningen skulle erbjuda både hög tillgänglighet och möjligheten att replikera system och data till ett avlägset andra datacenter.

Ladda ner Karl Strauss Case Study SE2

Kundreferenser HC3: Fidelity State Bank and Trust Company

Fidelity State Bank and Trust Company (Fidelity) grundades 1922 i Topeka, Kansas, USA. Verksamheten såldes till familjen Chandler 1958. Banken är mycket stolt över den kontinuitet som erbjuds genom dess familjeägda bankverksamhet. Fidelity betraktar sina IT-resurser som ett sätt att utvidga den höga servicenivån till sina kunder vilken är starkt förknippad med företagets varumärke och verksamhet. Med fyra kontor och en enda person som ansvarar för hela IT- verksamheten, sökte Fidelity efter alternativ till dess befintliga system och en metod att nå en fullt virtualiserad IT-miljö för bankens verksamhet.

Ladda ner Fidelity Case Study SE2.

Kundreferenser HC3: Safran Power UK

Goodrich Electrical Power Systems blev en del i det franska moderbolaget Safran genom förvärv under 2013 och bytte då namn till Safran Power UK. Genom fortsatt tillväxt, med en redan stark position inom både kommersiella och militära segment, innebar detta att företaget växte med oerhörd kraft, med över 100 vakanser bara i UK. Med denna starka tillväxt följde en kraftigt ökande tillväxt även inom IT-området och den föråldrade IT-infrastrukturen började uppvisa allvarliga svagheter. Man behövde bygga ut lagringskapaciteten och man såg även behov av att omgående byta ut virtualiseringsplattformen. 

Ladda ner Safran Case Study SE21

 

Top