Kundreferenser HC3

Svensk kundreferens HC3: V-TAB

Den svenska tryckerikoncern V-TAB har genomfört ett teknikbyte där man ersätter produkter från VMware med tekniken HC3 från Scale Computing. Målet är att både minska kostnaderna och effektivisera IT-infrastrukturen.

Länk:IT -Kanalen

Länk: Scale Computing Customer Reference

Svensk kundreferens HC3: SIS

SIS har över 180 anställda internationellt, och publicerar och säljer standarder och manualer samt erbjuder utbildning och konsulttjänster. Det innebär att IT stödjer institutets hela verksamhet, så det är avgörande att systemet erbjuder 24/7 tillgänglighet. Liksom de flesta företag idag har SIS en begränsad budget och VMware licensavgifter är dyra. Kostnaden för VMware gjorde att det inte fanns något utrymme i budget för katastrofåterställning och backup-lösning inom ramen för teknik skiftet.

Martin Pucher, systemadministratör hos SIS: ”Vår maskinvara behövde ersättas, så vi bestämde oss för att leta efter en helt ny lösning. Vi kämpade på med med VMware, det var komplicerat att uppgradera och vi hade helt enkelt inte den tekniska kunskapen. Vi är ett litet IT-team, med endast en person som ansvarar för hanteringen av infrastrukturen, och vi har inte kunskaper eller budget för att hantera VMware korrekt. Vi har inte tid eller kapacitet att skicka några av medlemmarna i laget till träningssessioner, så det var viktigt att vi uppgraderade till en infrastruktur med lågt krav på underhålls.”

Länk: Scale Computing Customer Reference

Gartner Peer Review on Scale HC3:

Follow link for more references at the Gartner.com site: here.

 

Top