Månad: september 2013

Scale SCRIBE

Vad är SCRIBE? SCRIBE är ett nytt distribuerat ”objekt-lager” som är under utveckling hos Scale Computing i Californien. SCRIBE är från grunden byggt för att enkelt anslutas till en Hypervisor (I fallet Scale HC3: KVM). Förutom att ta bort onödiga

Top